Search through the Arch-I-nfo database:

Aanaarden van funderingswerken, definitie, betekenis en verkorte omschrijving

Aanaarden van funderingswerken is het met grond aanvullen van de overgebleven ruimten van de ontgraving nadat de fundering gelegd is. Het aanaarden geschiedt meestal direct nadat het metselwerk of het beton voldoende verhard is. Indien een sleuf ter weerszijden van een muur moet worden aangevuld, doet men dit zoveel mogelijk gelijktijdig tot dezelfde hoogte, dit om eventueel scheefzakken of scheuren van de muur te voorkomen. Keldervloeren aardt men daarom meestal niet aan dan nadat zij zijn gelegd, of men stempelt de wanden van tevoren. Het aanaarden geschiedt meestal met de uitgekomen grond, die voldoende fijn wordt gemaakt en in niet te dikke lagen (20 cm) wordt aangebracht. Elke laag wordt aangestampt, soms aangeplempt of ingewaterd (mits de grond zich ervoor leent). Voor aanvullingen binnenshuis gebruikt men bij voorkeur zand. Aandaardingen worden zoveel hoger gemaakt als de geschatte inklinking zal bedragen, ze worden afwaterend bijgewerkt van de buitenmuren af.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten