Search through the Arch-I-nfo database:

Bison Lijmen en Kitten

Bison heeft voor elk lijm- en/of bevestigingsvraagstuk de juiste oplossing. Op hun website kunt u de lijm- en kitadviseur raadplegen. Daar kunt u de juiste kit of lijm te vinden door de materialen aan te duiden die je aan elkaar wilt vast maken. CFS-Products (een divisie van Bison) maakt Hard-PVC-Lijm om PVC-buizen aan elkaar te lijmen.

Website: http://www.bison.net
Infocenter: 0900 247 66 77

Geen opmerkingen:

Een reactie posten