Search through the Arch-I-nfo database:

Perspectieven soorten en voorbeelden

Een overzicht van de soorten perspectieven die men kan gebruiken tijdens het tekenen en schetsen van tal van voorwerpen zoals gebouwen en landschappen.

1-puntsperspectieven en 2-puntsperspectieven onderscheiden zich van lineaire perspectieven (ook wel parallel perspectief genoemd) doordat de lijnen naar één of meerde punten toe gaan. Zo creëert men een dieptezicht. Hierdoor sluiten deze zichten meer aan met de werkelijke weergave van een object. Zo verkrijg je ook een realistisch 3D-zicht.

1-Punt perspectief (Centraal Perspectief) (alles vertrekt vanuit 1 punt, meestal in het midden)
Eenvoudig 2-Punten Perspectief (alles vetrekt vanuit 2 punten)
2-Punten Perspectief van een appartementsgebouw

Lineair Perspectief (Renaissanceperspectief, parallel perspectief)

Er bestaat ook nog zoiets als een 3-puntsperspectief. Dit is het 2-puntsperspectief waar nog 1 punt aan toegevoegd wordt, bijvoorbeeld bovenaan in het midden of onderaan in het midden. Zo worden de verticale zijden schuin geplaatst naar dat 3de punt toe. Dit 3de punt hoeft niet in het midden uit te komen dit mag ook wat naast de verticale middellijn liggen. Zo creëer je bijvoorbeeld het kikvors-perspectief en het vogelperspectief.

Lineair Vogel-Perspectief (dit perspectief wordt altijd vanuit de lucht bekeken)
Kikvors-perspectief van de het Antwerps treinstation.

In tegendeel tot de driedimentionele perspectieven, zoals het 1-puntsperspectief en het 2-puntsperspectief biedt het Polidimensioneel perspectief minder dieptezicht maar is het gemakkelijker om te tekenen omdat het een 2-dimensionale projectie is van een object.
Polidimensionaal perspectief zoals de hiërogliefen van de Egyptenaren

Geen opmerkingen:

Een reactie posten