Search through the Arch-I-nfo database:

Stalton lateien uit gebakken aarde

Geprefabriceerde Stalton lateien zijn lange elementen uit gebakken aarde opgevuld met beton en voorzien van wapeningsstaven. Deze elementen zijn voorgespannen, gemakkelijk te plaatsen zonder bekisting.
Ze komen voor in dimensies waarbij de breedte gelijk is aan de dat van de snelbouwstenen. Lateien kunnen dus gemakkelijk ingemetseld worden.. Opmerkelijk is dat hoe hoger het metselwerk boven de latei is, hoe sterker de latei is.
Lateien zijn dan nog eens vormvast en is er dus geen vrees voor scheurvorming van het bepleisteren.

Het plaatsen van lateien
Het plaatsen gebeurt op de hoogte boven de ramen en deuren en vangt zo het bovenliggende metselwerk op. Soms moet men minder hoge stenen voorzien om de latei op de gewenste hoogte te krijgen.
De latei moet minimum 2 x 15 cm opleg hebben (ingemetseld zijn) voor een lengte van 1,50 m.
Voor grotere overspanningen is het aangeraden om 2 x 20 cm opleg te hebben.
Vooraleer verder te metselen op de latei moet er een stut geplaatst worden in het midden van het raam.
Er dient dadelijk verder gemetseld te worden op de nat gemaakte latei want de lateien en het metselwerk moeten 1 geheel vormen.

Afmetingen van Stalton lateien van Ploegsteert www.ploegsteert.com

Er zijn 3 hoofdmaten beschikbaar op de markt, de lengte tussen de 100 cm en de 260 cm kan vrij bepaald worden per 10 cm.
9 cm b. x 6 cm h.
14 cm b x 6 cm h.
19 cm b x 6 cm h.

Andere vormen van lateien
Men kan ook stalen profielen, zwee's of betonnen gewapende liggers (prefab of ter plaatste gestort) gebruiken om een raamopening te maken en verder op te metselen. Vroeger gebruikte men wel eens massieve houten balken maar dit is nu niet meer aan te raden daar het uitzetten van metselwerk niet gelijk is aan dat van hout.

Precof prelenteel in voorgespannen beton van Rector

Precof is verkrijgbaar in 3 breedtes: 9 - 14 en 19 cm. De gebruiksklare lengte varieert van 1 tot 4 m met daartussen telkens verkortingen van 20 cm.

Het verwerft zijn definitieve draagkracht in samenwerking met het bovenliggend metselwerk of beton waarbij het Precof-prelinteel de trekzone van de constructie uitmaakt en de bovenbouw als drukzone fungeert.
Opleg in mortelbed: Min. 2x15 cm voor een vrije overspanning tot 2,50 m. Min. 2x20 cm bij een grotere vrije overspanning.

Aanhechting
Het Precof prelinteel heeft een ruwe bovenkant. Deze getande zijde verzekert een goede aanhechting met de bovenbouw.
Ondersteuning: Zolang de drukzone niet volledig verhard is, wordt het prelinteel ondersteund met een maximale tussenafstand van 1,25 m.
Kwaliteitsredement
Om een optimaal rendement van het metselwerk te waarborgen moeten horizontale voegen en stootvoegen volledig worden dichtgestreken, zonder holle ruimten.
Waterkering: In de drukzone mag het metselwerk niet worden onderbroken door slabben of waterkerende folies.

Vloerelementen
Het inwerken van vloerelementen in de drukzone is toegelaten voor zover de oplegoppervlakte van de prefab)elementen kleiner blijft dan 10% van het oplegvlak van de muur.

Rector Benelux (producent)
n.v. Koraton s.a. (leverancier)
Visserskaai 26
8500 Kortrijk
Tel.: 056 23 07 11
Fax: 056 22 79 63

Preco latei van Collinet

De balk Preco bestaat uit een linteel en een metselwerk dat in zijn geheel heterogeen functioneert. Preco is een linteel samengestel uit een bekistingssteen in gebakkenaarde waarin fijn beton gegoten wordt en nadien getrild. Het geheel wordt voorgespannen, door aanhechting, met kabelstrengen van hoge weerstand en met een hoog elastisch vermogen. Preco bestaat in 3 maten: 9x6; 14x6; en 19x6 cm². Hij is voorradig in lengtes van 1,00 m en verder alle 20 cm tot 3,60 m. Andere lengtes kunnen bekomen worden op eenvoudig aanvraag.

De latei bestaat uit een ligger in spanbeton met daarop een muur in metselwerk. Het draagvermogen van het geheel wordt bepaald door de weerstand van de ligger, de weerstand van het metselwerk en de weerstand van  de verbinding tussen het beton van de ligger en de legmortel van de eerste laag metselwerk. Men moet dus in alle gevallen vermijden dat de hechting van de mortel aan het beton van de ligger door vuil wordt verzwakt. De liggers zijn 52 mm dik en de spandraden bevinden zich in het midden ervan, zodat de liggers in eender welke richting kunnen worden geplaatst.

De liggers bestaan in 3 breedten: 0,090 m - 0,140 m - 0,190 m.

Technische gegevens
Samenstelling: de liggers bestaan uit spanbeton met hechtstrengen die op halve dikte zijn geplaatst. De uiteinden worden afgezaagd.
Steunen: De liggers rusten op metselwerk van 0,200 m lang. Deze lengte kan worden beperkt tot 0,100 m. Men dient in alle gevallen de vereisten inzake weerstand van het metselwerk in acht te nemen.
Schoring: In de tabel kan men zien hoeveel de max. afstand is die bij metselwerk in zware betonblokken moet in acht genomen worden tussen de schoren. Naargelang het aantal langen dat wordt geplaatst voor de legmortel verhard is.

Metselwerk
De belasting q1, q2 en q3 werden bepaald op basis van volgende materiaalkenmerken (NBN B24-301).
- betonblokken fck ≥ 10 N/mm² in verticale richting en in horizontale lengterichting.
- voegmortel M2: fM ≤ 12 N/mm², waarbij de 2 verticale en horizontale voegen goed met mortel worden gevuld.

De belastingen q1, q2 en q3 in de tabel zijn het resultaat van de schuifweerstand van de horizontale voegen tussen de bloklagen. Ze gelden dus enkel wanneer het oppervlak van de ligger volmaakt zuiver is en een goede hechting van de mortel waarborgt. 

De toegestane schuifbelasting bij bedrijfsbelasting is beperkt tot 0,150 N/mm².

Collinet (gres & beton)
Rue trixhay 39
4020 Wandre
Tel.: 043 62 65 34
Fax: 043 62 41 90
Website: www.collinet.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten