Search through the Arch-I-nfo database:

Behandeling van geloosd water via riolering

Verdunning en natuurlijke afbraak van rioolwater
Vroeger werden bevuilde vloeistoffen meestal door de natuur afgebroken. Zo werd het geneutraliseerde water terug in de natuurcylus gebracht. Hierbij werd de substantie verdund tot er afbraak mogelijk werd. Hierbij hield men rekening met een zo laag mogelijke concentratie van bevuiling, zeg maar bijna onschuldig. Het afvoeren in open waters zoals grachten, rivieren, meren, vijvers en de zee leek toen een voor de hand liggende oplossing.

Omwille van een betere hygiƫne werden rioleringsstelsel onder de grond aangelegd in plaats van boven de grond zoals in de middeleeuwen het geval was.

Doordat er meer en meer hogere concentraties bevuild water aanwezig was in de riolering, door de stijgende bevolking diende er een voorzuivering te gebeuren voor een betere verwerking van het bevuilde water. Een oplossing voor het voorzuiveren van het bevuild water was de uitvinding van de behandelingsputten ook wel septische putten genoemd.

Septische putten (Behandelingsputten)
Hierbij wordt het water in een put geloods die verdeeld is in 2 compartimenten door een schot met een minimale opening. Zo kan het vuil in het eerste compartiment bezinken terwijl het zuiverdere water aan de oppervlakte kan overlopen in het tweede compartiment. Zo kan het zuiverdere water in het rioleringsstelsel afgevoerd te worden.

Waterzuiveringsinstallatie
Het water die in het rioleringsstelsel terechtkomt wordt op de dag van vandaag nog eens gezuiverd in een waterzuiveringsinstallatie. Dit alles volgens een strikte regeling vanuit de wetgevende bestuursorganen. Dit om het algemeen welzijn van het milieu te beheren. De verwerking van de afvalstromen worden zo via computergestuurde installaties gezuiverd. Zo worden vloeistoffen gezuiverd tot op een niveau waarop het minimum vervuilde water terug in de natuur terecht kan.
Het gebruik van waterzuiveringsinstallaties stelt zo zijn eisen aan ons eigen rioleringsstelsel. De afvalwaterstroom, de samenstelling en hoeveelheden ervan, zijn statisch gezien vrij correct in te schatten. Het hemelwater die wij echter wegens het verdwijnen van open waters tevens via buizenstelsels naar stromen en kanalen moeten vervoeren blijft echter een moeilijk inschatbare factor. Bij voorkeur wordt hemelwater gemeden in zuiveringsinstallatis, doordat ze een oncontroleerbare invloed hebben op de concentratie van het mengsel. Zo zouden ze de capaciteit onnodig kunnen belasten. Zo eist de overheid dat sites waar er zich een waterzuiveringsinstallatie bevindt er een gedeeltelijk of volledig gescheiden stelsel wordt toegepast voor de huisriolering. Proper water, zeg maar regenwater wordt gescheiden van vuil water (toilet, badkamer en keuken water). Deze worden elk op een apart rioleringsstelsel aangesloten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten