Search through the Arch-I-nfo database:

Betonnen vloerplaat op volle grond

Hier gaat het om beton dat niet aan een agressief milieu wordt blootgesteld (blootstellingsklassen 1 en 2 volgens NBN B15-001). Dit is voor beton dat op een normale manier mag verharden en beton voor lage en middelmatige sterkteklassen.

Cement CEM II / A-M (S-V) 32,5 R van Holcim (vervaardigd in Obourg).
Definitie: (volgens EN 197-1 en PTV-603) 
Het cement CEM II / B-M (S-V) 32,5 R is een portland composietcement dat als hoofdbestanddelen portlandklinker (K) en kiezelhoudende vliegas (V) of gegranuleerde hoogovenslak (S) bevat. 
Het klinkergehalte bevindt zich tussen de 80% en 94%.

Bijzondere eigenschappen
- Normale verharding
- Goede druksterkte op middellange termijn

Speciale aanbeveling
De nabehandeling van het beton dient beschermt te worden om het risico op verstuiving van 
het betonoppervlak te vermijden.

Niet te gebruiken bij
- Beton in agressief milieu (blootstellingsklassen 5b en 5c volgens de norm NBN B15-001)
- Bij gebruik van granulaten die gevoelig zijn voor de alkali-granulaatreactie, indien het beton aan vochtig milieu wordt blootgesteld.

CE markering en nationale kwalitetsmerken
Het cement CEM II/A-M (S-V) 32,5 R is CE-gemarkeerd, hetgeen zijn overeenkomstigheid garandeert met de norm EN 197-1. Bovendien beantwoordt het aan het BENOR kwaliteitsmerk

Druksterktes
Na 7 dagen: +/- 35 N/mm²
Na 14 dagen: +/- 40 N/mm²
Na 21 dagen: +/- 45 N/mm²
Na 28 dagen: > 45 N/mm²

Voornaamste eigenschappen van het beton
- een continue korrelverdeling: kalksteen 4/20 + grof rivierzand
- cementgehalte: 350 kg/m²
- vloeibaarheid: uitspreiding van 1,9 op de shoktafel
- W/C-factor: ongeveer 0,51

Chemische samenstelling
CaO: 55 %
SiO2: 22,9 %
Al2O3: 8,6 %
Fe2O3: 3,6 %
MgO: 0,84 %
Na2O: 0,31 %
K2O: 0,76 %
SO3: 2,9 % (eisen EN 197-1 = < 3,5 %)
CI: 0,05 (eisen EN 197-1 = 0,1%)
Gloeiverlies: 3,1 %
Onoplosbare rest: 8,2 %

Mechanische en fysische eigenschappen
EigenschapResultatenEisen EN 197-1 en PTV 603
Binding
Waterbehoefte26 %-
Begin4:30 umin. 1:15 u
Einde5:35 umin. 12:00 u
Stabiliteitmax. 2 mmmax. 10 mm
Druksterkte
na 7 dagen19 N/mm²min. 10 N/mm²
na 28 dagen49 N/mm²min. 32,5 N/mm² / 52,5 N/mm²
Specifieke opp. Blaine340 m²/kg
Absolute volumemassa2960 kg/m³
Zeefrest 200 µm0,2 %max. 3,0 %

Producent (leverancier)
Holcim (België) N.V.
Louizalaan 489
1050 Brussel
Tel.: 026 45 04 45
Fax: 026 45 04 48
E-mail: tc@holcim.com
Website: www.holcim.be

Geen opmerkingen:

Een reactie posten