Search through the Arch-I-nfo database:

Dekvloer in Argex-beton

Argex Chapemix wordt gebruikt als isolerend lichtbeton voor chappes, uitvullingen, hellingsbeton,… De dekvloer dient om een effen vlak te creëren waar men een nieuw vloerelement op kan plaatsen. Ze worden tevens gebruikt om buizen in te stoppen.

Chapemix van Argex

Voordelen en eigenschappen
Argex beton heeft een hoog rendement bij verpompen en is perfect verpompbaar met alle types van chappepompen en verschillende darmdiamters (50 tot 100 mm).
Het is perfect egaliseerbaar.
Chapemix heeft een fijne oppervlaktestructuur en is hierdoor makkelijk in helling te leggen.
Er is geen afstrijklaag noch voorafgaandelijke profilereing nodig bij het gebruik van hellingsbeton. De Chapemix van Argex heeft een snelle droogtijd.
Het product is beschikbaar in big bags waardoor de hoeveelheid aanmaakwater en bij gevolg de droogtijd beter controleerbaar is.
Het is inert en onbrandbaar (klasse A1), uitstekende akoestische isolatie (absorptie én transmissie).
De chappelaag heeft een blijvende thermische isolatie
Bezit een lage uitzettingscoëfficiënt en lage elasticiteitsmodules en is zeer snel beloopbaar.
Argex chappemix weegt 800 kg/m³ en heeft een evenwichtsvochtgehalte: 6 à 8 % massa of ± 60 l/m³.

Lastenboekbeschrijving
Het uitvullingsbeton beantwoordt aan de eisen gesteld in het lastenboek 104/63 (le addendum 67) index 09,81 van het Ministerie van Openbare Werken 'isolerend licht beton voor ondervloeren'.
- droge volumemassa (EN992): 800 kg/m³ (klasse 0,9-CEN)
- minimale drukweerstand: 30 kg/cm² of 3 N/mm² (klasse LAC2-CEN) na 28 dagen  (EN 1354)
- warmtegeleidingscoëfficiënt (NBN B62-002): 0,23 W/mK maximum

Samenstelling 1 m³ korrelbeton (zonder zand) 'fijne textuur':
- geëxpandeerde Boomse kleikorrels AM 0/4 - 530 (Argex chapemix) met een droge volumemassa van 530 kg/m³ (conform de norm EN 13055-1): 1100l.
- cement CEM II/A 42,5 of CEM I 42,5 R: 175 kg

Uitvoering der werken
Het licht beton kan in een gewone betonmolen vervaardigd worden of d.m.v. een chapepomp of Turbo Blower aangemaakt worden of via een betoncentrale bekomen worden.
De voorbevochtigde geëxpandeerde kleikorrels en het cement moeten goed gemengd worden vooraleer water toe te voegen.
Het korrelbeton wordt gestort op een zuivere en droge constructie.
De ondervloer wordt conform het plan uitgevoerd.
Bij aanwezigheid van leidingen in de ondervloer moeten deze bedekt worden met een minimale laagdikte van 3 cm beton en beschermd worden tegen corrosie.
De nodige voorzorgen dienen genomen te worden om het korrelbeton te beschermen tegen mechanische beschadiging.
Het korrelbeton wordt oppervlakkig bevochtigd onmiddellijk voor het plaatsen van de afwerkingslaag in aardvochtige cementmortel.

Betonsamenstelling voor 1 m³ Argexbeton
Argex Chapemix / Roofmix: 1100 liter
Cement CEM I 42,5 R of CEM III A 42,5: 175 kg
Water: 130 - 180 liter naargelang de gewenste consistentie
Hulpstoffen: optioneel
Droge volumemassa: 800 kg/m² (klasse 0,9/CEN)
Drukweerstand na 28 dagen: 3 N/mm² (klasse LAC 2/CEN)
Lamba waarde: 0,23 W/mK


Producent (leverancier)
Argex
Kruibeeksesteenweg 227-229
B-2070 Zwijdrecht (Burcht)
Tel.: 03 250 15 15
Fax: 03-250 15 00
E-mail: info@argex.be
Website: www.argex.be

Geen opmerkingen:

Een reactie posten