Search through the Arch-I-nfo database:

PVC hanggoten

Hanggoten worden gebruikt om water van hellende daken af te voeren.

Falfronde PVC-goot met kraal van Storama

PVC staat voor Poly Vinyl Cloride en is een soort plastiek.

De PVC-buizen en hulpstukken hebben een wanddikte van 1,5 tot 1,8 mm. Alle verbindingen komen tot stand door een nauw sluitende droge passing (dus geen lijmverbinding) opdat de afvoerbuizen vrij zouden kunnen uitzetten. De spuitgegoten bochten en T-stukken zijn voorzien van een verjongd spie-einde, waardoor optrompen van de buis overbodig wordt (= arbeidsbesparend). Indien zich een situatie voordoet waarbij een RWA leiding binnenshuis wordt aangebracht dienen de buizen en hulpstukken uit het rioleringsgamma gemonteerd te worden omwille van de noodzakelijke gas -en waterdichtheid van het systeem.

Dimensionering van de regenwaterkolom
De minimum doorsnede van de regenwaterkolom wordt bepaald met inachtneming van het af te voeren max. debiet, hetzij 3 L/min/m² volgens de norm NBN 306.

Wanneer men de voorschriften van deze norm toepast moet de doorsnede van de regenwaterpijp tenminste 1 cm² bedragen per m² dakvlak in horizontale projectie.

Wordt de regenwaterpijp aangesloten aan een trechtervormige tapbuis met een min. tophoek van 15°, dan mag deze doorsnede worden teruggebracht tot 70% van de waarde bekomen voor een verbinding met constante doorsnede.

Voor het bepalen van de diameter van de regenwaterkolom kan gebruik gemaakt worden op de tabellen van Storama Links van tabel op de website.

De diameter situeert zich bij voorkeur tussen 80 mm en 160 mm; diameter 200 mm is te vermijden. Een verdere studie van regenwaterafvoerleidingen kan je terug vinden in de Technische voorlichting 108 van het WTCB.

Bij het monteren van RWA-standleidingen moet men rekening houden met de lineaire uitzettingscoĆ«fficiĆ«nt van PVC dit is: 0,06 mm/m °C.

Daartoe wordt de afvoerpijp ongeveer in het midden klemmend gebeugeld, met de nodige expansieruimte aan beide uiteinden. De overige beugels (bij voorkeur van PVC materiaal) moeten zo worden aangebracht dat de regenpijp erdoor kan schuiven.

Beugelafstand: ± 1,5 m.

Eigenschappen van de PVC buizen
De buizen beantwoorden aan de voorschriften van NEN 7016 en dragen het KOMO-keurmerk. Ze zijn geschikt voor regenwaterafvoer en luchtverversing.

De buizen worden niet-opgetrompt geleverd gezien de uitvoering van de hulpstukken, aan de ene zijde passend om de buis (mof-aasluiting) en aan de andere zijde passend in de buis (verjongd spie-eind), moeten zijn.

Standaardkleur: middelgrijs, RAL 7037 of bruin, RAL 8017
Standaardlengte 4 m; ook leverbaar op lengte 5,55 m.

PVC-hulpstukken
De hulpstukken beantwoorden aan de voorschriften van NEN 7017 en dragen het KOMO keurmerk. De spuitgegoten bochten en T-stukken zijn voorzien van een verjongd spie-einde, waardoor optrompen van de buis overbodig wordt. De hulpstukken hebben een wanddikte van 1,5 tot 1,8 mm.
Standaardkleur: middelgrijs, RAL 7037.

1. dakgoot
2. verbindingsstuk
3. middenspruitstuk
3a. links spruitstuk
3b. rechts spruitstuk
4a. eindstuk links
4b. eindstuk rechts
5. binnenhoek
6. buitenhoek
7a. steunklamp, pvc-grijs
7b. gotic, pvc zwart
8. bocht
9. buis
10. buis met mof
11. klembeugel FIXO
12. verbindingsmof
13. T-stuk

BENOR garantie
Storama heeft kwalitatief hoogstaande kunstofafvoersystemen op de markt, die niet alleen genieten van de BENOR garantie maar tevens het voorwerp uitmaken van diverse technische goedkeuringen van het Butgb (Seco-WTCB-DGV).

Merknaam en type: Halfronde PVC-goot met kraal van Storama.

Producent (leverancier):
Storama
Horizonsquare
9220 Hamme
Tel.: 052 49 91 80
Fax: 052 47 60 79
E-mail: storama@wavin.com
Website: be.wavin.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten