Search through the Arch-I-nfo database:

Beschermen van vers metselwerk

Na het net metselen van de muren dient de mortel uit te harden zodat er een stabiel geheel ontstaat. Daarom dient het vers metselwerk beschermt te worden tegen weersinvloeden zoals regen maar ook te felle hitte zodat het metselwerk niet te snel uitdroogd. Het bedekken van het vers metselwerk met een doek is dus aangewezen. Zo wordt het metselwerk ook beschermt tegen eventuele mechanische beschadigingen.

Maatregelen in verband met de mortel
Het is belangrijk om bepaalde zaken in acht te nemen tijdens het voorbereiden van de mortel.
De mortel moet aangepast zijn aan de aard van het soort metselwerk.
Er mag geen cement gebruikt worden met een hoog gehalte aan sulfaten.
Voorzichtig omspringen met eventuele hulpmiddelen zoals plastificeerders die de mortel langer verwerkbaar maken maar er achteraf voor zorgt dat het metselwerk minder sterk wordt ten opzichte van metselwerk dat zonder hulpmiddelen is gemetseld.
Er dient steeds zuiver water gebruikt te worden, ook bij het naspoelen van de mortelkuipen.
De mortel dient verwerkt te worden voor de binding begint, dit is ten laatste 2,5 uur na de bereiding er van.

Belasten van het metselwerk
Er dient een termijn van 16 uur verstreken te zijn vooraleer er een vloer mag gelegd worden.
Er dient een termijn van 24 uur verstreken te zijn vooraleer er een puntlasten op mogen komen.
Niet-dragende muren mogen niet als bekisting gebruikt worden.

Bescherming van het metselwerk tegen weersinvloeden
Deze bescherming is zeer belangrijk om uitbloeiingen te vermijden.
De bakstenen worden tijdens de opslag ervan beschermd tegen neerslag en natte ondergrond. Als uw bakstenen worden geleverd op de werf dient u dus de bakstenen ook te beschermen tegen regen en natte ondergrond. Dit doe je best door ze af te schermen met stevig plastic.
In het winterseizoen moet er vermeden worden dat snelbouwbakstenen nat worden, want binnenmetselwerk dient niet vorstbestendig te zijn en is dan ook meestal op dit principe geproduceerd.
Bij zeer warm en droog weer dient het metselwerk regelmatig, maar licht besproeit te worden om uitdroging van de mortel te vermijden voor het volledig is uitgehard.
Bij neerslag mag er in principe niet gemetseld of beton gegoten worden. Dit vanwege het gevaar voor uitspoeling van de mortel of de beton. Mortel vermengd met regenwater is tevens niet goed daar er te veel organische stoffen in het regenwater zitten die de sterkte en de kwaliteit van de mortel kunnen aantasten.
Op het einde van elke werkdag  dient het vers metselwerk beschermt te worden met een waterdichte plasticfolie. Deze moet minstens 60 cm bedekken en goed vastgelegd zijn zodat de wind deze niet kan laten afwaaien. Dit kan door een panlat aan de uiteinden van de gemetste muur vast te nieten.
Bij regenachtig weer moet vers gegoten beton overdekt worden met een waterdichte laag om te vermijden dat de vrije zouten uit het beton gespoeld worden door het regenwater en zo in de bakstenen zou dringen. Anders komen de uitgespoelde zouten later bij het opdrogen van het baksteenmetselwerk terug te voorschijn.

Indien één of meerdere maatregelen niet of onvoldoende worden toegepast kan het metselwerk achteraf uitbloeiingen gaan vertonen. Deze uitbloeiing van aanwezige zouten is meestal onschadelijk maar kan de verder afwerking van het metselwerk hinderen.

Meer over de uitvoering en de bescherming van metselwerk kunt u terugvinden onder de norm NBN B 24-401.

Meer verwante informatie
Uitbloeiingen bij metselwerk voorkomen en tegengaan
Brandreactie van bakstenen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten