Search through the Arch-I-nfo database:

Brandreactie van bakstenen

Wat doet een baksteen die in contact komt met brand?
Zoals van ieder materiaal heeft baksteen een eigen reactie op vuur. Hier gaan we het zuiver hebben over de bakstenen zelf. Dus niet te verwarren met de brandweerstand van het bakstenen metselwerk.

Maar eerst een aantal begrippen over brandbaarheid en brandreactie
Een 'niet brandbaar' materiaal is een materiaal dat geen enkel uitwendig verschijnsel van merkbare warmteontwikkeling vertoont tijdens een genormaliseerde proef waarbij het aan een bepaalde voorgeschreven verhitting wordt blootgesteld.
Een 'onontvlambaar' materiaal is een materiaal die geen neiging heeft om gassen te ontwikkelen waarvan de aard en de hoeveelheid een verbranding in gasvormige fase kan veroorzaken, met andere woorden het vormen van vlammen.

Brandbaarheidklassen
Een bouwmateriaal wordt onderverdeeld in 4 brandbaarheidklassen: A0, A1, A2, A3, A4.
Bouwmaterialen die tot de brandbaarheidsklasse A0 behoren zijn niet ontvlambaar noch brandbaar. De andere klassen geven een gradatie aan van de ontvlambaarheid en de vlamverspreidingssnelheid van bouwmaterialen volgens Britse en Franse testen.

Brandreactie van bakstenen
Bakstenen behoren zonder meer tot de brandbestendigheidsklasse A0 (ontbrandbare bouwmaterialen), want het draagt niet bij tot brand, vlammen en hitte. Baksteen voldoet aan de internationale norm ISO 1182 (Fire tests - Building materials - Non - combustibility).
Bij een brand verspreidt baksteen geen toxische gassen.

Baksteen is onbrandbaar en onontvlambaar, hiervoor zijn proeven zelfs overbodig. Dit maakt van metselwerk het ideale materiaal om in eender welke toepassing gebruikt te worden.

Meer informatie over bakstenen:
Afmetingen en modules van bakstenen gemaakt uit gebakken klei
Metselverbanden baksteen, soorten, modules, berekeningen
De snelbouwsteen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten