Search through the Arch-I-nfo database:

Onderschoeiingen


Onderschoeiingswerken zijn vaak noodzakelijk als je wilt bouwen naast een bestaand gebouw en de nieuwe funderingen lager zullen zitten dan de bestaande funderingen. Zo dient het bestaande gebouw gestut te worden. Zodat het bestaande gebouw niet kan weg zakken.

Werkwijze
1. Eerst dient de grond effen gestreken worden voor dat de bekistingselementen geplaatst kunnen worden.

2. Uitgraven (al dan niet manueel) van de eerste sectie van 1,20 m breed. De uit te graven diepte onder de muur komt overeen met de dikte van de te realiseren onderschoeiing.

3. De eerste beschoeiingskist wordt in positie gebracht. Aan de beschoeiingskist kan al een onderste verloren bekistingselement voorzien zijn.

4. Na het machinaal en manueel uitgraven over een diepte van 30 cm, zakt de kist en wordt het tweede verloren bekistingselement gemonteerd. Daarna wordt het uitgraven voor het derde element ingezet.

5. Monteren van de verloren bekistingselementen gebeurt telkens na het uitgraven.

6. Nadat alle bekistingselementen op elkaar zijn gestapeld wordt de stalen wapening geplaatst samen met de horizontale doorverbindingswapeningen.

7. Uiteindelijk wordt er beton gestort in de verloren bekisting. Hierbij mogen eventueel later weg te nemen ondersteuningen het gebouw nog minimum 28 dagen blijven ondersteunen tot de beton volledig droog is en zijn minimum sterkte heeft bereikt.

Opmerkingen
De grond wordt meestal voor het grootste deel met een graafkraan (mechanisch) uitgegraven. De overblijvende uit te graven grond, die niet met de graafkraan kan weggenomen worden, kan dan manueel met de schop worden uitgegraven.

Naar gelang de diepte kunnen meerdere beschoeiingskisten op elkaar worden gestapeld.

De bekistingselementen zijn in het geval van onderschoeiing altijd verloren bekisting.

In stadskernen kan men op oude grimmige funderingsmassieven stuiten. Daarom bestaan er meer gesofisticeerde systemen die aanpasbaar zijn naar de meest grimmige omstandigheden. De bovenliggende gebouwen dienen immers stabiel te blijven tijdens en na de onderschoeiingswerken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten