Search through the Arch-I-nfo database:

Afzettingsgesteenten, sedimenten

Afzettingsgesteenten zijn gesteenten die ontstaan zijn uit primaire gesteenten. Om deze reden worden ze soms ook wel secundaire of sedimentgesteenten genoemd.

In het Latijn noemen ze Sedere, dit betekend: Zich neerzetten.
In het Grieks noemen ze Katogeen, dit betekend: Van boven afkomstig.

De meeste sedimenten zijn door bezinking ontstaan, ofwel uit het water, of uit de lucht.
Soms vertonen deze stenen een gelaagde structuur.

De afzettingsgesteenten wordt onderverdeeld door het type transportmiddel (wind, water of ijs) die wordt gebruikt waarbij de verwervingsproducten van de primaire gesteenten wordt vervoerd. Zo worden de secundaire gesteenten onderverdeeld in aeolische, alluviale en glaciale gesteenten. Maar meestal worden ze in klastische, chemische en organogene sediment gesteenten onderverdeeld.

Klastische sediment gesteenten
Dit zijn puingesteenten die voor het grootste deel uit mineraalfragmenten bestaat. Klastische gesteenten kunnen onderverdeeld worden in aaneengeklitte en niet-aaneengeklitte gesteenten.
Voorbeelden van klastische sediment gesteenten: brecciën, conglomeraten, zandstenen, mergel, klei, leem, kaolien, grind en vulcanische tufsteen.

Chemische sediment gesteenten
Dit zijn allerlei zouten ontstaan door verdamping van neerslagwater.
Voorbeelden van chemische sediment gesteenten: anhydriet, gips, steenzout, kalizouten en magnesiumzouten.

Organogene sediment gesteenten
Worden ook wel biogene sedimenten genoemd of biolithen. Ze kunnen onderverdeeld worden in anorganische en kaustro-biolithen. Deze stenen zijn onstaan door het leven op aarde en de zee.
Voorbeelden van organogene sediment gesteenten: kalksteen en brandbare biolithen zoals kausto, turf, steenkool, aardolie en asfalt.Geen opmerkingen:

Een reactie posten