Search through the Arch-I-nfo database:

Recyclage van zink

Zink is een uitstekend recycleerbaar metaal met een gunstige globale energiebalans. Elke 25 à 50 jaar, op het einde van de levensduur, wordt het zink opnieuw gerecycleerd. Het herwonnen zink beschikt over dezelfde gunstige eigenschappen als voorheen en kan dus opnieuw ingezet worden. De beste recyclagepercentages worden bereikt met producten van gewalst of geprofileerd zink die gebruikt worden in de bouwsector. Deze types van zinkproducten zijn bij het einde van hun levensduur voor 100% recycleerbaar, de werkelijke hergebruikgraad bedraagt 90%. Het zink heeft dus duidelijk een grote voorsprong op veel andere materialen die zich wat recyclage betreft nog in een beginstadium bevinden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten