Search through the Arch-I-nfo database:

Martin Borg (1852-1937) Architect

Martin Borg is een Deens Architect die vooral de grote gesloten vorm van zijn bouwwerken in het oog laat springen. Voor een bankgebouw in Kopenhagen werden zijn ontwerpen niet uitgevoerd omdat men die te eenvoudig vond. Maar in de Andreaskerk in Kopenhagen mocht hij zijn uitgesproken vormen wel omtoveren tot een uitvoerbaar ontwerp. Zo laat hij in het ontwerp beeldhouwwerk en andere versieringen weg om opdat deze geen afbreuk zouden doen op de uitgesproken vorm. Er zijn verrassend genoeg wel veel gevels, daken en torentjes, maar die hebben bijna allemaal dezelfde vormen en dimensies. De daken hebben allemaal één zelfde helling. De toren bestaat uit een gesloten vorm waar een geringe zwelling op te zien is. Dit is eveneens zo bij de torenspits. Als materiaal gebruikte Martin Borg zowel voor binnen als buiten dezelfde baksteen. Zo oefende hij een belangrijke invloed uit op de jongere Deense architecten.

Belangrijkste werk
Andreaskerk in Kopenhagen (1898-1901)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten