Search through the Arch-I-nfo database:

Gardner A. Daily (1895) Architect

Garnder Daily was een Amerikaanse architect.

Belangrijkste realisaties
Woonhuizen in Californië
Kadettenschool in San Mateo, Californië (1942)
Royal Hawaiian Hotel in Honolulu, Hawaii

Geen opmerkingen:

Een reactie posten