Search through the Arch-I-nfo database:

Cornelis Elffers (1898-1987) Architect

Cornelis Elffers was een Nederlandse Architect die vooral na de oorlog in Rotterdam bouwde. Hij werkte als architect vaak samen met Ary Abraham van Nieuwenhuyzen.

Belangrijkste werken
Kantoren van de Nationale Levensverzekering Bank (1942-1949).
Gebouw voor de Nederlandse Handel-Mij (1942-1949).
Gebouw voor de Imperial Chemical Industries.
Kerk van de Vrije Evangelische Gemeente.
Congreszaal van het Leger des Heils.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten