Search through the Arch-I-nfo database:

Albert Kahn (1869-1942) Architect

Albert Kahn was een Architect geboren in Duitsland die verhuisde naar Amerika en sinds 1881 zijn werk daar verder zette. Hij bouwde voornamelijk fabrieken. Even was hij werkzaam in Rusland dit tussen 1928 en 1931, het eerste Vijfjarenplan.

Belangrijkste realisaties
Fabriek voor Dodge in Detroit (1938).
De 'Lincoln Mercury' afdeling van de Ford Motor Cy in St. Louis.
Gebouw voor General Motors Cy in Ohio.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten