Search through the Arch-I-nfo database:

Charles Garnier (1825-1898) Architect

Charles Garnier was een Frans architect die in zijn tijd een grote vermaardheid bezat en veel invloed heeft gehad op zijn tijdsgenoten.

Belangrijkste gebouwen
Opéra in Parijs (in de Franse Rennaisscance stijl) (1860).
Casino in Monte Carlo.
Eerste moderne luxewoningen in Parijs.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten