Search through the Arch-I-nfo database:

Fritz Höger (1877-1949) Architect

Fritz Höger was een Duits architect. Hij bouwde vooral in Noord- en Midden-Duitsland. Hij paste op veel van zijn werken baksteenbouw toe. Zijn gebouwen munten uit door een eenvoudige, klare stijl.

Belangrijkste realisaties
Chilehaus in Hamburg (1924).
Lyceum in Hamburg (1927).
Der Hannoversche Anzeiger gebouw in Hannover 1927).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten