Search through the Arch-I-nfo database:

Robert-André Mallet-Stevens (1887-1945) Architect

Robert-André Mallet-Stevens was een Franse architect. Hij was voorstaander van de nieuwe zakelijkheid.

Belangrijkste realisaties
Cubistische woonhuizen in de naar hem genoemde straat in Auteuil en in Parijs op de Boulevard Suchet (1925).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten