Search through the Arch-I-nfo database:

Walter Michaëlis (1866-1853) Chemicus cement en mortels

Walter Michaëlis was een Duits chemicus die zich vooral oplossingen zocht voor problemen in zake cement en mortels. Hij analyseerde de vervaardiging en de verwerking ervan. Alsook een keuring van de specie behoorde daartoe. Hij is vooral bekend als de persoon die de strijd aanging met de theorie van Le Châtelier in zake de kristallisatieprocessen die bij de binding en verharding van de specie zouden optreden.

Walter kwam in 1890 met een colloïdechemische theorie, waarin hij betoogde dat uit de cementklinker colloïde oplossingen ontstaan, die gelatineren en uitdrogen. De naam Michaëlis is eveneens bekend door de bacil van Michaëlis, de gevaarlijkste vijand van cement in zeewater. Deze wordt bestreden met Candlotzout (Caliumsulfoaluminaat met 3oH2O).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten