Search through the Arch-I-nfo database:

Tuimelraam eigenschappen en toepassingen

Afbeelding van een tuimelaar
Tuimelraam in een dak
MadebyWM
Een tuimelraam is een klepraam dat op de helft van de de hoogte over zijn horizontale as kan draaien door middel van metalen draaipunten ter hoogte van de helft van de ramen. Hierbij gaat ofwel het bovenste gedeelte naar binnen terwijl het onderste deel naar buiten wordt gekipt of omgekeerd, het onderste deel naar binnen en het bovenste deel naar buiten. Dit laatste wordt niet zoveel toegepast en daardoor zijn de meeste ramen dan ook maar heel weinig uitgerust op deze wijze. Er bestaan ook nog Cardaramen, dit zijn geheel omklapbare tuimelramen.

Om het raam te laten tuimelen over de horizontale as moet in de kozijnstijl een verspringende sponning worden aangebracht. Het verspringen van de sponning dient te gebeuren ter hoogte van het draaipunt. De eenvoudigste manier is om de sponning te vormen door het aanbrengen van dagstukken. Maar het is ook mogelijk om de sponning in het kozijnhout te schaven.

In fabrieken, scholen en dergelijke gebouwen voert men de bovenramen van de lichtkozijnen zeer dikwijls als tuimelramen uit, hoewel er tegen het optreden van tochtverschijnselen beter achterover vallende ramen, voorzien van tochtschermen, kunnen worden toegepast.

Indien er bij het tuimelraam geen kalf tussen het onder- en bovenraam aanwezig is dient het onderraamblad als vast raam te worden uitgevoerd.

Draaipunten
De draaipunten van tuimelramen worden gevormd door aan het raamblad steunen aan te brengen, deze zijn draaibaar opgelegd in metalen plaatjes, die met van de achterzijde van het kozijn oplopende sleuven zijn voorzien. Draaipunten kunnen ook in hout worden uitgevoerd, maar zijn niet aan te bevelen omdat deze vrij snel zullen uitslijten.
Bij stalen tuimelramen worden de draaipunten, ook wel taatsdozen genoemd, aangebracht in de zijregels en de juiste plaats daarvoor wordt gekozen in overeenstemming met de toe te passen sluiting. De openingshoek wordt mede bepaald door de afmetingen van het raam. Maar over het algemeen is de draaihoek 60°, soms worden ze gemaakt dat zet tot 135° open kunnen. Deze laatste hoek is handig voor gebouwen waarbij men direct zonlicht binnen wil laten schijnen.
Wanneer men bij stalen tuimelramen de buitenkant van de glasruit van binnenuit school wil maken, kan de openingshoek nog groter worden.

Merknaam als aanduiding van het type raam
De meest bekende tuimelramen zijn die van het merk Velux. Deze ramen zijn hoofdzakelijk bedoeld om in het dak te verwerken. Omdat dit een marktleider is in het maken van tuimelramen wordt vaak het woord 'Velux' gebruikt om aan te duiden dat het om een tuimelraam gaat.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten