Search through the Arch-I-nfo database:

Plastificeerstoffen, plastificeerders voor mortels en beton

Dit zijn toeslagstoffen, ook wel plastificeerders genoemd, voor beton die de verwerkbaarheid ervan verhogen. Hierdoor kan tevens het aanmaakwater verminderd worden waardoor het beton minder onderhevig is aan krimp, een betere weerstand en een verhoogde dichtheid heeft.

De plastificeerders hebben hun werking door adsorptie, een fenomeen dat optreedt aan het grensvlak van twee fasen. Dit kan zijn het grensvlak vloeistof-vast, vloeistof-vloeistof, vast-vloeistof of vast-gas.

Een goede plastificeerder moet aan een hele serie voorwaarden voldoen en bijvoorbeeld goed gemengd en gebruikt kunnen worden met een A.E.A. (airhulpstof). Heel belangrijk is dat deze producten ook nog eens neutraal moeten zijn tegenover cement. Ze mogen de betonbereiding niet bemoeilijken of verhinderen. Ze dienen goed bewaarbaar te zijn en een goede prijs-kwaliteit hebben.

Oude plastificeerders
Deze plastificeerders maken de specie vetter en kleveriger waardoor ze beter geschikt zijn voor het storten onder water en te gebruiken als pompbeton.
Producten op de markt:
- kieselguhr
- vette kalk
- bentoniet
- puzzolanen
- stuifas

Moderne scheikundige plastificeerders
Scheikundige plastificeerders zijn krachtige producten en maken de specie weeker. Ze doen de samengekorrelde cementdeeltjes uiteenvallen. Ze defloculeren en doen de in de korrels opgesloten luchtbelletjes ontsnappen. Het prototype hiervan is het Calciumsulfonaat (dit is het caliumzout van het zuur, verkregen door sulfonatie en lignine. Het calciumsulfonaat vormt de basis van een reeks bekende handelsproducten, deze zijn al dan niet me A.E.A. (airhulpstof) vermengd.

Producten op de markt:
- Plastiment
- Frioplast
- Plastocrete
- Pozzolith
- Plastyn van Desmepol
- Sikament van Sika

Superplastificeerders
Dit zijn zeer krachtige plastificeerders en hebben een iets andere werking: de moleculen verdelen zich gelijkmatig door de specie en kunnen zo plastische specie zelfs vloeibaar maken. Moleculen van de superplastificeerder hechten zich door adsorptie vast op het grensvlak tussen cementkorrel en aanmaakwater. Eens geadsorbeerd vormt de superplastificeerder een negatieve lading rond elk cementkorreltje. Hierdoor stoten de korrels zich onderling af. De dispersie die hiervan het gevolg is, verlaagt de viscositeit van de cementpasta en doet de verwerkbaarheid toenemen. Superplastificeerders verhinderen op deze manier vlokvorming.

Het komt heel vaak voor dat oude en nieuwe scheidkundige plastificeerders samen worden gebruikt in 1 beton of mortelspecie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten