Search through the Arch-I-nfo database:

Reilatten

Reilatten zijn houten latjes van gelijke afmeting, die men bij het schaven van grote houtvlakken gebruikt om te controleren of het geschaafde vlak recht of van scheluwte (overgang tussen een rechtstand en een cirkelboog of tussen twee bogen met een verschillende straal) is. Hiervoor plaatst men reilatten aan beide einden van het te controleren vlak, dit is plat indien de bovenvlakken van de reilatten samenvallen wanneer men met het oog, op gelijke hoogte, over één van de latten kijkt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten