Search through the Arch-I-nfo database:

Boerderij in wolkenkrabber

Amerikanen hebben de oplossing voor de schaarste aan landbouwgrond die zich in de toekomst zal voordoen.

Zij willen boerderijen bouwen in de vorm van wolkenkrabbers. Een wolkenkrabberhoeve van 30 verdiepingen zou volstaan om de voedselvoorraad voor tienduizenden mensen op peil te houden. Tegen het jaar 2050 zullen er 9 miljard mensen zijn, waarvoor vele miljoenen hectare landbouwgrond meer nodig zijn dan de 800 miljoen hectare die nu worden gebruikt. Maar die extra grond is er niet.

Volgens wetenschappers zou een torengebouw van 30 verdiepingen nodig met een oppervlakte van 280.000 vierkante meter nodig zijn om tienduizend mensen te bevoorraden van fruit, groenten, vlees en vis.

Een vernuftigd systeem zorgt voor de recyclage van mest, die wordt hergebruikt als biogas. Dit alles volgens
Dickson Despommier, professor Milieugezondheidswetenschapen van de Columbia University. Hij is er van overtuigd dat de natuur zich zal herstellen als we terug meer bebossing kunnen gaan uitvoeren als er minder oppervlakte gebruikt wordt om ons voedsel te kweken. Zo is hij er eveneens van overtuigd dat we op deze manier ook de klimaatsveranderingen, het fijn stof en het broeikaseffect een halt kunnen toe roepen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten