Search through the Arch-I-nfo database:

REI-waarden voor de brandweerstand van gebouwen

De REI-waarde staat voor de brandweerstand van de constructie-elementen van een gebouw of een gedeelte van een gebouw. Deze normen werden voor het eerst in 2008 gelanceerd ter vervanging
van de Rf-waarden. Al blijven veel architecten en constructeurs van bouwmaterialen nog met Rf-waardes werken.

Wat houdt de REI-waarde in?
Drie elementen die in acht worden genomen zijn: het draagvermogen, de weerstand of de
stabiliteit van de onderdelen (R), de vlamdichtheid (E) en de thermische isolatiecapaciteiten
(I). Deze waarden worden, op basis van testresultaten,  uitgedrukt in minuten (15, 20, 30, 45, 60,
90, 120, 180, 240 en 360 minuten) en indien nodig naar beneden afgerond.

Voorbeeld van een REI-waarde:
Stel dat een dragende brandmuur bij een brand bijvoorbeeld 130 minuten stabiel, 98 minuten
vlamdicht en 50 minuten thermisch geïsoleerd, dan spreken we van de waarden R 120, E 90, I 45
en bijgevolg krijgen we REI 45 als resultaat omdat er wordt afgerond en enkel het kleinste
getal telt.

Theorie en praktijk
De waarde van de brandweerstand is altijd een theoretische waarde die getest is met een
bepaald brandverloop (zie ISO 834). De praktische brandweerstand is altijd verschillende van
de theoretische waarde omdat een brand in het echt meestal een ander verloop kent.

Rf-waarde is niet de REI-waarde
De REI-waarde is niet te verwarren met de Rf-waarde van een constructie-element. Rf waarden
zijn een oudere meer ingeburgerde manier om de benodigde brandweerstand uit te drukken maar
houdt niet met alle elementen rekening zoals de REI-Classificatie dat doet.
Bij de Rf-waarde wordt het aantal uren dat een element brandweerstand heeft of dient te hebben
uitgedrukt en is in geen geval te vergelijken met de REI-waarde.

Voorbeelden van Rf-waarden:
Staal dat een schilder-laag dient te krijgen met Rf30, is bestand tegen 30 min hevige brand
zonder enig bezwijken van het staal.
Een branddeur met RF 1 h, wil zeggen dat de branddeur bestand dient te zijn tegen hevige brand voor minstens 1 uur voor ze begint op te branden of te bezwijken onder de hitte.

Meer relevante informatie:
Brandweerstand van een gebouw.
Basisnormen en eisen van de brandweerstand bij metselwerk

Geen opmerkingen:

Een reactie posten