Search through the Arch-I-nfo database:

Le Corbusier (Archictect) (Architecturale bouwstijlen in de geschiedenis)

Architect: Le Corbusier
Besproken projecten van Le Corbusier vindt je terug op:
De triomf van de moderne architectuur (1945-Heden)

- Eerst moderne ontwerper
- Evolutie in architectuur
- Eerste modernist

Zijn bouwwerken en ontwerpen stonden voor:
- Gelijkheid
- Functionaliteit
- Het nieuwe en vernieuwing

Franse en Industriële Revolutie (begin 20ste eeuw, eind 19de eeuw):
- Burgerij neemt de macht, handelaars, industrie-bazen zijn niet langer meer de adel.
- Meer en nieuwere ontwikkelingen in alle aspecten
- Welvaart door kolonisatie
- Bazen van fabrikanten en berdrijven hebben geld en dus ook de macht

Inspiratie en achtergrondinformatie:
Le Corbusier was afkomstig uit Shoo, Zwitserland.
Zijn moeder was kunstenaar en muzikant.
Zijn vader was horlogemaker die precisie en techniek moest combineren.
De stad waar Le Corbusier zijn jeugd in doorbracht was afgebrand.
Hierdoor denkt hij over stedelijkheid en de indeling daarvan (huizen, groen, industrie moest volgens hem gescheiden worden).
Le Corbusier heeft nooit architecturale opleiding gehad.
Hij kwam in contact met architectuur door een medestudent: Joebitch.

Chappelle Notre Dame du Haut
(Ranchamp, Frankrijk)
Meer foto's
Chapelle Notre Dame du Haut (Ronchamp, Frankrijk):
- Dit gebouw stelt een kerk voor
- Heeft geen enkel recht stuk
- Ziet er organisch uit
- Binnenin is er een lichtspectakel
- Meer foto's kun je vinden op Photographs by WM

Villa La Fallet (1905):
- Beïnvloed door Joebitch stijl.
- De tekeningen die hij in zijn jeugd tekende zijn nu verwerkt in de muren (grafische patronen).
- Het is een vrij klassiek gebouw, uit hout en een Zwitsers dak.
- De raamkozijn vrij raar ingedeeld.

Art Nouveaux (Frankrijk), Arts & Craft (Engeland) (Eind 19de eeuw):
- Ijzer, glas, organisch, bloemen, behangpapier, hout en staal
- Niet betaalbaar voor de gewone burgerij.
- Alles aan het gebouw is vakmanscha, dit was een reactie op de industrialisatie, het betekende in zekere in een terug keer naar de ambacht.

Klassiek → Art Nouveau → Modern

Reizen van Le Corbusier:

Italië:
- Klassieke invloeden
- Schetste alle gebouwen die hij zag (veelal het interieur).
- Door te tekenen kon hij alles beter registreren in tegenstelling tot een foto.
- Hij zocht het evenwicht tussen gemeenschap en architectuur.

Parijs: (1907 1908)
- Ontmoeting Tommy Garnier (1ste moderne Neoklassieke Stedenbouwkundige)
- Won een prijs naar Rome voor een utopisch ontwerp voor een stad.
- Situering van groen, industrie, woningen moest onderscheiden zijn van elkaar.
- Van 1 type woning bouwde hij een hele stad of wijk, dit stond in teken van gelijkheid.

Duitsland:
Onderzoek over de bouw en architectuur technologieën
Ontmoeting Peter Berens
Duitse producten begin 20ste eeuw niet degelijk (het slechte imago van Duitsland)
Mensen wilden terug ambachtelijke kwaliteit van de producten
Hij wilde stijl geven aan hoogwaardige fabrieksgebouwen
Zoals AEG (elektriciteitsproducten)
Grote glasoppervlaktes, vrij klassiek en geaccentueerde hoeken

Balkan en Griekenland:
Hij ambitieerd de Griekse architectuur
Machinearchitectuur (metafoor met machine), strengheid

Terugkeer naar Choo (1913)
Le Corbusier keer in 1913 terug naar Choo en vestigt zich er als Architect.
Hij specialiseert zich in gewapend beton en ontwikkeld het Domino-effect.
Bij het Domino-effect kan alles aan elkaar geschakeld worden. Hebben de ontwerpen kolommen als dragende basis en is er een betonnen vloerplaat en een betonnen trap voorzien.

Maison Domino (1915)
Dit is een project waarin er meer glas en minder versiering is in voorzien. De gevel werd er naakt gelaten en er werden gewapende betonkolommen gebruikt.
Dit is het tegenovergestelde van Villa La Fallet.
Het huis lijkt op de Romeinse villa's die ontworpen zijn door mr. Palladia. Hierbij word er verwezen naar de klassieke elementen die voorkomen bij de Grieken en Romeinen:
- Dakrand als een bekroning
- Zuilen
- Lijf
- Sokkel (benedenverdieping)
- Symmetrie

NA DE OORLOG:

Na de oorlog gaat Le Corbusier als fabrieksleider in Parijs werken
Hij ontmoet er Amed Mousenfant, een dichter en surialist.
Le corbusier, die schilder en schrijver over de architectuur is start samen met Amed Mousenfant een eigen beweging op: het purisme (een abstracte, elementaire schilderkunst).


Boeken en tijdschriften:

Zijn eerste werk was getiteld: 'Wat is architectuur en stedenbouw':
Dit was een zeer theoretisch geschreven boek over architectuur en stedenbouw.

'L'Esprit nouveau' (vertaald: 'De Nieuw Geest'):
In dit tijdschrift gaat het vooral over: cultuur, kunst, literatuur, poëzie en architectuur. Maar ook over wat zijn plannen, hoe moet je volumes creëren en hoe moet je omgaan met licht.
Deze uitgave kwam er in samenwerking met Le Pierre Jadri (een neef van Le Corbusier).
Zijn teksten gaan de wereld rond omdat ze onderwijzend en verlichtend zijn.
Het had soms iets ironisch in die zin dat hij architecten wilde aantonen hoe architect wel moest zijn.

Verre Un Architecture (vertaald: 'Naar een architectuur')
De basis voor dit boek was kunst en functionaliteit. Waarbij Le Corbusier deze twee mooi wist te verenigen met elkaar in deze publicatie. Er ontstonden hierdoor problemen die moesten worden opgelost. Architectuur moest voor hem dan ook geometrie hebben met een spel van volumes en licht.


Stedenbouwkundige projecten:

Le Salon d'Oton (1925) (eerste grote stedenboukundige project van Le Corbusier)
Dit is een stedenbouwkundige stad die hedendaags werd ontworpen met 3 miljoen inwoners.
Alles werd gescheiden en gerationaliseerd. Zo werd de handelswijk, de woonwijk, industrie, groen, verkeer en wegen, werk en arbeid en industrie van elkaar gescheiden. Alles is er opgedeeld in bouwblokken, in een cellenstructuur zoals bij de klassieke Romeinen).
De stad wordt van nul opgebouwd zonder enige verwijzingen naar de geschiedenis. In die periode werd er vooral gekeken naar de toekomst, ook mentaal.

Maar er waren een paar keerzijden aan deze medialle:
Je woont te geïsoleerd en er is te veel groen.
De architecten dachten en zijden hoe een stad moest zijn maar ze dachten verkeerd want zo doden ze de stad omdat er niets meer aan te veranderen valt.
De mensen kiezen hoe ze de stad wilden indelen (wat ze nu niet meer konden doen)
Architecten (modernisten) dachten architectuur te maken maar de mensen maakten de architectuur
Hoofdzakelijk is modernisme is ontstaan door problemen met overbevolking.
Zo moderniseerden architecten alles, ze zochten en gaven een oplossing maar helaas had deze ook nadelen. Ze wilden zon, zicht en lucht vergroten waardoor ze appartementsgebouwen moesten plaatsen. Zo werden mensen letterlijke samengepropt in meerdere appartementsgebouwen die dan nog helemaal identiek zijn om zo het ideaal van de stad te kunnen verwezenlijken.

Ville Gradieuze (tweede grote project)

Plan Voisin, woonwijk Pessac (derde grote project)
Dit werdt een synthese van zijn weg. Hiervoor gebruikte hij compositie systemen dat hij onderzocht.
Hij onderschijde 5 types:
Type 1: Le Corbusier compositie
Type 2: gemakkelijke compositie
Type 3: subtractief concept vertrekt vanuit een balk
Type 4: structuur als buitenelement (soort terassenbouw als eindresultaat)
Type 5: combinatie van alle voorgaande structuren, systemen en composities (moeilijkst)


Villa's:

Villa La Roche (Jeannaert van Parijs)
Er wordt met veel licht gespeeld en het was abstract. Hij wilde een reëel gebouw creëren zonder hoekjes en kantjes noch krulletjes. Alleen het functionele bleef over.
Het is was iets totaal nieuws en universeel.

In dit project liet Le Corbusier zich beïnvloeden door de Oostenrijkse Architect Adolf Hores.
Architect Adolf Hores schreef over 'ornament en misdaad'.
Er was het idee om evenwicht te creeëren:
- Welke orde is het meest gepast in welk gebouw
- Loskoppelen van mens en natuur
- Ornament is opsmuk want het heeft zijn invloed verloren

5 paradigma's
Dit project bevatte grote vensters die je kan plaatsen waar je wilt, je kan kiezen hoe groot en waar je ze wilt. Je kon met de ramen spelen doordat het gebouw een betonnen geraamte had van kolommen en liggers. De ramen werden geplaatst in de lengte, bijna zonder tussenschotten, zo creëer je een panorama
woning die op kolommen staat.
Het dak wordt gebruikt als dakterras (daktuin)
In dit gebouw kan je wanden plaatsen waar je maar wil zo konden er telkens weer vormen gerealiseerd worden naar de zin van de eigenaar. Je kan het huis telkens opnieuw inrichten in functie van de nieuwe noden van het gezin. Het gebouw komt veel warmer over aan de binnenkant dan aan de buitenkant.
Het plan werd ontworpen vanuit bewegingen. Hierbij was circulatie heel belangrijk, zo waren er 3 trappen.
Keerzijde van de medaille:
De mensen vonden het gebouw een schandaal en weigerden er een water-aansluiting te voorzien.

Type citroen
Dit moest een soort doorlopend groen voorstellen. Met een omkering van het klassieke model omdat men in die tijd de wijken waarin ook het gebouw lag restaureerde naar het klassieke model. Dit gebouw was zo gevormd als soort tegenreactie op het klassieke model.

Pavillion desprit nouveau (op de wereldtentoonstelling expositie van decoratieve kunsten)
Het gebouw straalde eenheid uit door zijn abstracte, witte kubus.
Dit was een duplex met een soort van hoge dubbele leefruimte.
Het bevatte abstracte maar ook gewone klassieke elementen (bv. een klassieke Engelse zetel)
In dit gebouw streeft Le Corbusier naar evenwicht tussen objecten en heel geplaatst gericht na.

Plan Voisin (centrum Parijs)
Alles weg behalve paleis laat hij staan

Villa Gorche (Stein le Mandi)
Dit is een Type 2 gebouw met lange ramen. Je ziet de rijen kolommen duidelijk zichtbaar en het heeft heer veel vergelijkingen met villa Romino Palation.

Villa Savaye
Dit een een Type 3 gebouw. Het is een omkering van het vorige waar de structuur nu naar buiten is getrokken. Het bestaat uit 3 delen en pilaren. De open ruimte onderaan zweeft als het ware.
De vormen zijn zuiverder en het bevatte vensters met panoramisch zicht. Er witte kleuren en veel glas gebruikt. Het bevatte tevens een dakterras. Le Corbusier speelt met de positionering van de kolommen.
Onderaan is er volume die groen geschilderd is waar het personeel werkt.
Hij koos voor het roene kleur om dat de achtergrond ook groen is, zo bevorderd hij het effect dat het gebouw zweeft.
Hij refereerde naar de barok paleizen: de auto's worden net als vroeger bij de paarden tot aan de ingang gereden om de mensen af te zetten en vervolgens rijdt de auto verder de garage in. Dit alles gebeurt in een cirkel rond het gebouw

Een dubbele circulatie:
o Snelle circulatie via trap naar beneden
o Trage circulatie via hellend vlak verspreid over 3 verdiepingen

Kolommen staan soms vrij in het huis en er ware wanden waardoor je kunt kijken.
Le Corbusier gebruikt felle kleuren om strategische ruimten te benadrukken en dingen van elkaar te onderscheiden zo werden de deuren in allemaal andere felle kleuren geschilderd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten