Search through the Arch-I-nfo database:

De triomf van de moderne architectuur (1945-Heden) (Architecturale bouwstijlen in de geschiedenis)

Moderne architectuur = vrijheid
- Het einde van de 2de wereld oorlog werd een beslissende fase voor de moderne architectuur.
- Veel belangrijke vertegenwoordigers van de moderne architectuur zijn naar de V.S. gevlucht.
- De V.S. was van verwoestingen gespaard gebleven en werdt het rijkste en modernste land ter wereld.
- In de naoorlogse Sovjetunie kwam een vergelijkbare Neoclassisitsiche stijl als in Nazi-Duitsland op gang
- In de Westerse Wereld kregen logge, monumentale, historiserende en niet-moderne architectuur een slechte stempel van achterhaald.
- Bouwopdrachten van de overheid en grote ondernemingen werden uitgevoerd in de moderne bouwtrent.
- Het rationalisme was met zijn ingehouden kleuren en vormen, zijn lichtheid en transparantie, dynamiek en asymmetrie het symbool van vooruitgang, vrijheid en democratie geworden.

(March 27, 1886 – August 17, 1969) 
Ludwig Mies van der Rohe:
- Ging naar V.S. en bouwde er zakenpanden.
- Mies van der Rohe legde de pure vorm bloot door alle ornamentiek te verwijderen 'les is more'.
- Zo eenvoudig mogelijk, koste wat het kost.
- Alleen rechte lijnen en rechte hoeken.
- Geen versieringen.
- Geen kleuren buiten de natuurlijke kleuren van de gebruikte materialen zelf.
- De structuur van de façade was uitsluitend bepaald door de functie ervan en de constructie zelf.
- De gebouwen va Mies van de Rohe waren voornamelijk ontworpen in een raster-vorm, omsloten in een dragend skelet. Dit principe werd ook toegepast op de ramen, hun stijlen dienden als dragend skelet.
- Er ontstond afwisseling en beweging door bepaalde onderdelen te blinderen met bijvoorbeeld gordijnen of het afscheiden van ruimtes met denkbeeldige lijnen.

Torenflat in Chicago (door Ludwig Mies van der Rohe):
- De torenflat is helemaal met glazen huid overtrokken torenflat.
- Dit gebouw werdt 30 jaar geleden bij een prijsaanvraag voor een hoogbouwproject in Berlijn op papier gezet.

The Lake Shore Apartments (Chicago) tijdens de constructie in 1949
Lake Shore Drive Apartments, Chicago, 1949-1951 (door Ludwig Mies van der Rohe):
- bestaat uit 2 torens (vierkant grondvlak)
- In rechte hoek ten opzicht van elkaar geplaatst
- Door stalen skelet gedragen
- Buitenkant: voorgeplaatste, hangende glazen gordijngevel (volkomen identieke vensters ter hoogte van een hele verdieping)
- De standaard I-liggers lopen door tot de loodrechte bevestigingsstroken tussen 2 vensters en dekken deze af.
- De samen met de uit de façade te voorschijn komende stalen steunen zorgen voor een verticale geleding, terwijl de plafonds de horizontale elementen vormen.
- De steunen staan vrij op de begane grond.
- Entreehal (langs heel de voorgevel) iets naar achter gebracht.
- Specifieke karakter skeletbouw: massa wordt door paar steunen gedragen.
- Radicaal modern ontwerp: De uiterlijke vorm werdt teruggebracht tot 2 overeind gezette blokken. De niet dragende façade werd geheel vervangen door glas.

Seagram Building (New York) (door Philip Johnson en Ludwig Mies van der Rohe):
- De hoogbouwvisie werdt hier toegepast op een kantoorgebouw.
- Het basis-ontwerp komt voort vanuit een vierkant prisma
- Het raamwerk van de gordijngevel is met brons bekleed maar in een bronskleurig getint glas is verwerkt. getint
- Het geheel bestaat uit een gelijkmatig raster dat een ondoorzichtige spiegelende façade weergeeft.
- Je kunt het gebouw nog het best vergelijken met een gigantisch monoliet.
- Ademt koele elegantie, ongenaaktbaarheid en verhevenheid uit.
- Doordat dit project achter de rooilijn diende geplaatst te worden (volgens de New-Yorkse bouwschriften) werdt gekozen om een niet verjongende gevel te voorzien in dit gebouw.
- Het podium is met graniet betegeld waarop 2 fonteinbekkens de entree flankeerden.
- Het gebouw weerspiegeld de stad New-York en toch komt de glazen zuil over als een gesloten vorm die nauwelijks met de stad communiceert.
- De monochrome façade van brons en getemperde thermobeglazing straalt rust uit.
- Met dit eerste zakenpand, ontworpen door Mies van de Rohe, maakte dit gebouw, met voorbeeldige technische oplossingen en luxueuze materialen, reclame voor zijn opdrachtgever en zijn architect.
- Het plein voor de ingang voorziet de elegante wolkenkrabber van een visueel tegenwicht en ontneemt de indruk van zwaarte bij het volume.

Een schone lei, eigenschappen van moderne architectuur:
- Nieuwe gebouwen beantwoorden aan een economische noodzaak (zeker de woningbouw).
- Na de ergste oorlog ging het er nu om om miljoenen mensen in de kortst mogelijke tijd weer een dak boven het hoofd te geven.
- Architecten en stedenbouwkundigen hadden altijd al gedroomd om de oude stad af te breken en een nieuwe te bouwen.
- Van overal werden grootse plannen ingediend.
- Alles zou na deze grote oorlog er heel anders uit zien en veel beter worden.
- Le corbusier kreeg in Marseille de kans zijn droom van een wooneenheid te verwezenlijken.
- In de moderne tijd, die zoveel veranderd had, moest het wonen helemaal ook helemaal veranderd worden.
- Meer nuttige ruimte op een kleiner grondvlak, zo bleef er meer ruimte over. Dit leidde tot een grote collectivisering van het wonen en leven.
- Het idee van een ‘woonmachine’ kunstmatig geschapen, door de mens tot in detail geplande wereld moest wel beter zijn dan de op natuurlijke willekeurige wijze gegroeide woning.

Le Modulor van Architect Le Corbusier
Le Corbusier (Architect) gebruikte daarvoor zijn proportioneringssysteem → de Modulor:
- Gemiddelde menslengte 175 cm
- Bouwt voor op klassieke harmoniesysteem van Gulden Snede
- Berekende ideale hoogte van 226 cm
- Verdiepingen van verschillende snit werden kruiselings over elkaar in het reusachtige staalgeraamte van de Marseillaanse Unité geschoven
- Halverwege de hoogte loopt een 2 verdieping hoge winkelpromenade door de volle 135 meter lengte van het gebouw dat beschikte over kleuterschool, zalencentrum, restaurant, waskeuken, daktuin, met speeltoestellen, gymlokaal
- Ander Unités in Nantes, Berlijn, Brie-La-Forêt

- Enorme dwarsgelegde langwerpige blokken van gewapend beton verrezen binnen korte tijd ook overal buiten Frankrijk
- De zware schaduw-elementen die in de façade van het marseille-flatgebouw de woningen tegen de zuidelijke zon moesten beschermen doken overal op
-Kleuren van de balkwanden door le corbusier zelf assymetrisch geranschikt deden gevels verlevendigen
- Kenzo tange verspreide Le Corbusiers stijl tot in Japan
- Nauwelijks ene grote Europese stad bereid een dergelijke radicale stap te zetten, woningnood was te groot of wederopbouw was al te ver gevorderd
- In binnensteden: grootschalige herschikking met vele vrije ruimte financieel niet meer haalbaar
- Ontwikkelingslanden die de toekomst hoopvol tegemoet zag, waren nog het meest in de grandioze stadsconcepten geinterreseerd en durfde verder te kijken dan de nieuwbouw van woonwijken ter grootte van een kleine stad
- Ontstaan Chandigarh en Brasilia

Brasilia
- bevond zich exact op het middelpunt van het land
- Indeling naar functies (scheiding van verkeer)
- Geheel kunstmatige betonwereld
- Symoboliek, grondplan vorm van vliegtuig: dynamisch teken van vooruitgang. De snelheid waarmee Brazilië op een gelukkige toekomst afstevende
- Monumentale indruk versterkt door een strenge symmetrie

Unité d’Habitation (Marseille 1945-1952) (Le Corbusier)
Unité d’Habitation, Marseille 1945-1952 (door Le Corbusier):
- Systeem van collectief wonen
- Verzet zich tegen ontstedelijking (de waan van de eengezinswoning)
- Hij bepleitte juist de wolkenkrabber als geïntegreerde stedenbouwkundige eenheid
- Met nauwkeurig omschreven functies te vervullen en een nauwkeurig afgebakende plaats in te nemen
- Droom van de tuinstad kan gerealiseerd worden door aan de voet van elke flat voldoende ruimte te voorzien voor uitgebreide groenvoorzieningen
- Dakterras, sportvoorzieningen, crèche, winkels, dokter, waskeuken


Inleiding

Bouwstijlen:
Barok en Rococo (1600-1780)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten