Search through the Arch-I-nfo database:

Abrams D. A.

Dit was een Amerikaanse hoogleraar, onderzoeker en directeur van het research-laboratorium voor bouwmaterialen in Chicago. Hij verrichte er baanbrekend werk op gebied van samenstellingen voor betonspecie. Zo vond hij de begrippen fijnheidsmodulus en watercementfactor.

Hij vond ook de 'kegel van Abrams' uit waarmee er kan bepaald worden hoe stijf of hoe vast de versgemaakte betonspecie juist is.  Met andere woorden: met deze kegelmantel kon hij de plasticiteit van de betonspecie meten.

Verder behoren ook zeefproeven en zetproeven tot zijn palmares.

Onder de fijnheidsmodulus verstaat men:
Alle minerale mengsels met een zelfde fijnheidsmodulus vereisen evenveel aanmaakwater om een bepaalde plasticiteit (vloeibaarheidsgraad) te bekomen, indien het cement-gehalte per kubieke meter beton hetzelfde is en de toeslagstoffen gelijksoortig zijn.

Door toevoeging van toeslagstoffen, die met een bepaalde hoeveelheid cement moeten worden verwerkt, is een mengsel te vinden met een zodanige fijnheidsmodulus, dat het minder water vereist om een zekere plasticiteit te bereiken dan elk ander mengsel. Dit mengsel heeft dan de ideale fijnheidsmodulus.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten