Search through the Arch-I-nfo database:

Opus reticulatum, Romeins metselverband

Romeinse bouwkunst in Trier
Opus reticulatum was een Romeinse bouwwijze die veel overeenkomsten vertoonde met het Opus incertum. Hierin verschilt Opus recticulatum met Opus incertum dat de wanden niet werden gemetseld in breuksteenverband door het verwerken van kleine onregelmatig gevormde steenstukken maar van grote vrij regelmatig gehakte steenstukken. Het verband tussen gemetselde muren werd verkregen door regelmatig een ankersteun van muur naar muur te laten lopen. De spouw die ontstond tussen de twee muren werd daarna opgevuld met stampbeton.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen