Search through the Arch-I-nfo database:

Internationale stijl of rationalisme (1920-1945) (Architecturale bouwstijlen in de geschiedenis)

Geluk is maakbaar:
- volkshuisvesting voor architecten een even nieuwe opgave als voor hun opdrachtgevers
- gemeenten deden de opdrachten in Duitsland en Oostenrijk (via woningbouwcorporatie in handen van gemeenten of vakbonden, door de overheid gesubsidieerd)
- arbeidswoonwijken als voorproefje stedenbouwkundige ontwikkelingen
- geen genoegen meer met ontwerpen van representatieve stedelijke locaties
- stad werdt volgens rationele, wetenschappelijke inzichten vorm gegeven
- nauwe band tussen moderne architecten (zagen zich als kunstenaars met sociale verantwoordelijkheid) en linkse politiek.
- Men geloofde in de maakbaarheid van het geluk
- Grootst mogelijke sturing van staatwege, op basis van de juiste wetenschappelijke grondslag leide tot een Nieuwe Wereld
- Beide kampen zochten heil in radicaal herbegin (beiden faalden)

Le Corbusier (Arch.):
- Woordvoerder modernisme
- Vershillende stedenbouwkundige projecten
- Kon teruggrijpen op de Cité Industrielle:
 -- > blauwdruk van Tony Garnier
 -- > industriestad van 35000 inwoners
 -- > tot in detail uitgewerkt: bodemgebruik, zelfvoorzienende stadseconomie, industriële vormgeving gebouwen
- de stad:
 -- > was al lang geen orgnische eenheid meer rond marktplein, kerk en raadhus maar een metropool die in een groeiproces van steeds meer ruimte bezit en in afzonderlijke agglomeraties uiteengevallen was
 -- > systeem van eenheden geworden door verkeersaders met elkaar verbonden· 
- daartegenover stelde het document de opdeling van de stad in haar respectievelijke functies
 -- > wonen
 -- > besturen
 -- > productie
 -- > consumptie
 -- > vrije tijd
- Verwekelijking van dit concept na WOII en de demontage van de historisch gegroeide, chaotische structuren bleek echter dat grote delen van de steden verpauperden met soms slopen tot gevolg.

Een open grondplan voor een open maatschappij:
- kenmerkend rationalistische gebouwen: open grondplan
- vertonen, open, in elkaar overgaande ruimtes
- vloeiende opeenvolging van ruimtes die de gebruiker zelf kon indelen
- aangezien skeletbouw alleen steunen en geen dragende muren vereisten
- stad was voortzetting verlvloeiende ruimte en loste op in huizenrijen en vrijstaande gebouwen: open stadsplattegrond (had met verloop van de straten nauwelijks nog iets te maken)
- aaneenrijen van woongebouwen langs uitvalswegen moet verboden worden
- openheid ging gepaard met licht, lucht en zon
- Le Corbusier progagandeerde het plaatsen van huizen op dunne steunen (pilotis)
 -- >  ruimtes komen buiten bereik van bodemvocht, krijgen licht en lucht
 -- >  tuin loopt door onder gebouw
 -- >  platte daken als daktuin: terugwinnen bebouwde oppervlak
- rationalisme koos voor radicale, nieuwe, naakte, koele elegantie
- kwaliteiten die Mies van der Rohe in het Duitse Paviljoen (wereldtentoonstelling barcelona,1929) perfect tot uitdrukking bracht

Mies van de Rohe:
Ging na overname van Bauhaus aan woningbouw doen.
Tugendhat-Huis, Brunn (door Ludwig Mies van de Rohe):
- open grondplan van binnen als buitenruimte komt overeen met de positie van de mens in de moderne wereld
- geen vastomlijnend wereldbeeld meer
- geen maatschappijvorm waarbinnen iedereen een vaste plaats toegewezen kreeg
- gezichtspunt ten opzichte van de gebouwen staat niet meer vast
- Het gebouw krijgt vanuit verschillende gezichtspunten telkens weer een andere aanblik. Dit is een uitdrukking van plurialism.

Duitse Paviljoen wereldtentoonstelling Barcelona (1929) (door Ludwig Mies van de Rohe):
Duitse Paviljoen wereldtentoonstelling Barcelona (1929)
door Ludwig Mies van de Rohe
- Vocabulaire van de architectuur, als ware het een gedicht over haar mogelijkheden
- Wandplaten van roodachtig marmer en glanzend onyx, niet-dragend onder de grote plafondplaat geschoven, worden abstracte uitdrukkingsmiddelen
- Pijlers (kruiskolommen) van verchroomd staal staan vrij
- Weerkaatsingsspel van lichten op het gladde steen en metaal neemt in de 2 waterbassins een horizontale wending
- Binnen en buitenruimte gaan harmonisch in elkaar over
- Legendarisch voorbeeld van de helderheid van het rationalisme
- Inmiddels gereconstrueerd
- Weidse ritme van zijn ruimtes verleidt tot meditatie in en bevrijdende, pure architectuur


Inleiding

Bouwstijlen:
Barok en Rococo (1600-1780)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten