Search through the Arch-I-nfo database:

Wetten van Newton

De Wetten van Newton vormen de grondslag van de klassieke mechanica. Zo beschreef Isaac Newton al vanaf 1687 in zijn naslagwerk wat beweging en evenwicht van krachten zijn. Het wat Isaac Newton die als eerste drie natuurwetten inzake kracht, nauwkeurig wist te beschrijven en wiskundig kon formuleren.

De drie natuurwetten wiskundig onderzocht door Isaac Newton
1. de traagheidswet
2. kracht verandert de beweging
3. actie = reactie

Zo ook wordt zijn achternaam, Newton, gebruikt om kracht mee uit te drukken. In ons geval is kracht gelijk aan het gewicht van een bepaalde massa. Zo wordt alles in Newton weergegeven in plaats van kg.

Kg betekent immers massa (soms ook uitgedrukt in Kgf, Kilogramkracht).
Newton (N) betekend kracht en wordt wetenschappelijk als juist beschouwd voor het uitrekenen van krachten.

1 Kgf is theoretisch gezien 9.80665N en wordt afgerond naar 10 N.

1 N = 0,1 Kgf = 0,0001 kN = 0,0000, Ton
1 Kg (Kgf) = 10 N = 0,001 kN
1 kN = 1000 N = 100 Kgf = 0,1 Ton
1 Ton = 1000 Kgf = 10 kN = 10000 N
DaN (wordt niet meer gebruikt)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten