Search through the Arch-I-nfo database:

Azobé hout

Houten palen in het zeewater
aan het strand van Breskens, Nederland
Azobé is één van de beste houtsoorten afkomstig uit West-Afrika. Het is één van de hardste en tevens zwaarste houtsoorten. Ze behoren dus tot de hardste klasse van de houtsoorten, ook wel hardhout soorten genoemd. Azobé is ook gekend onder de namen Bongossi, Ekki en in het Latijn: Lophira Procera.

Toepassingen
Het hout is geschikt voor waterbouwkundige constructies van havenwerken zoals sluisdeuren, remmingwerken, stuwen, steigers, bruggen, brugdekken, damwanden, gordingen, palen en wrijfbalken. Maar ook bruggen en straten worden met dit soort hout uitgerust. Vlechtwerk van azobé wordt toegepast voor beschoeiingen, betuiningen, tuinafscheidingen en kraag- en zinkstukken.

Eigenschappen
Het gemiddelde volumegewicht is 1,12 kg/dm³ bij een vochtigheidsgraad van 15 %. Dit wil zeggen dat Azobé hout zwaarder weegt dan water en dus zinkt in het water.
Azobé hout is bestand tegen paalwormen en is dus ideaal als zeewering.
Dit hout is dubbel zo buigvast als eikenhout.
Azobé hout behoort tot de duurzaamheidsklasse I en II.
Het is niet nodig om dit hout te behandelen tegen weersomstandigheden daar het al uit zichzelf al genoeg bescherming biedt tegen alle atmosferische invloeden.
Men herkent Azobé hout aan de donkerroodbruine kleur afgewisseld met lichtere strepen.
Dit hout is relatief gemakkelijk te verkrijgen in de handel daar er veel bossen zijn met Azobé hout.
De meeste Azobé bomen krijgen een gemiddelde stam van ongeveer 1,10 meter diameter (er zijn gevallen bekent van 1,5 tot 1,8 m) en wordt ongeveer 50 meter hoog.
Door zijn hardheid neemt het maar zeer langzaam water op.
Een nadeel aan dit hout is dat het moeilijk te verwerken is door zijn grote hardheid.
Het spinthout dat aan de buitenrand van de stam zit is ongeveer 5 cm dik.

Kom meer te weten over hout

Geen opmerkingen:

Een reactie posten