Search through the Arch-I-nfo database:

Populaire en traditionele benoemingen voor bakstenen

Dit is een overzicht van de meest voorkomende benamingen voor verschillende soorten bakstenen. Soms zijn dit lokale benoemingen voor een bepaalde soort baksteen.

Boerensteen
In West-Vlaanderen is dit een 'gewone steen'.
In Brabant bedoeld men hiermee een 'veldovensteen'.
In de Rupelstreek duiden ze hiermee het formaat 180 x 90 x 95 mm of 180 x 85 x 90 mm aan.
Dit alles is dus zeer verwarrend als er 'boerensteen' in een bestektekst wordt neergepend. De afmetingen van de 'boerensteen' is immers streekgebonden.

Beerse steen
Dit is een stengpersgevelsteen uit de Kempen, ook wel 'voorwerker' genoemd.

BO (Brique Ordinaire)
Gewone baksteen.

Gesneden steen
Dit is een rechtstreekse vertaling van het Engelse 'Wire Cut'. De Engelse benaming voor 'strengperssteen'.

Machiensteen
Dit is een verouderde naam voor de strengperssteen.

Lokale steen
Deze naam heeft weinig verduidelijking nodig. Doch in vele streken is het zinloos om een 'lokale steen' voor te schrijven in een bestek daar er niet altijd een lokale steen voorradig is.

Ringovensteen
Baksteen die uit een ringoven komt. De naam werd vroeger gebruikt om aan te duiden dat men geen 'veldovensteen' wilde.
  
Papesteen
Dit is een rode handvorm steen uit de Rupel-streek. Ze hebben de afmetingen 180 x 85 x 80 mm.
Er bestaan ook blauwe papestenen.

Klampsteen
Deze stenen komen uit een klampoven. De klampoven is in feite een verbeterde versie van de veldoven.
De opbouw van een klampoven kan als volgt omschreven worden: De buitenste stenen vormen een permanente oven die is afgedekt met dakpannen. De klampoven werkt op steenkool (vooral in de 19de eeuw). Lagen bakstenen en steenkool wisselen zich af. In de onderste lagen worden openingskanalen gemaakt om het vuur beter te verspreiden. Het vuur zelf wordt met een blazer aangestoken. Bij deze bakwijze gebeurt het nog al vaak dat er verschillende zones minder warm of te warm kregen met als gevolg dat er te hard gebakken en te weinig gebakken bakstenen werden geproduceerd. Doch was dit een hele verbetering ten opzichte van de veldoven. Sommige bakstenen worden op de dag van vandaag nog steeds op deze wijze geproduceerd omwille van de vele kleur-nuances. Daar een klampsteen veel arbeidsintensiever is om te produceren dan een strengperssteen spreekt het voor zich dat klampstenen op vandaag in een veel hogere prijsklasse zitten.
  
Geperforeerde baksteen van een groot formaat (290 x 90 x 90 mm en groter).

Sponssteen
Baksteen met een lichte scherf. Enkele merknamen zijn de Thermobloc en de Poroton steen.

Tralieblok
Benaming voor een snelbouwsteen. Deze benaming wordt weliswaar niet zo veel gebruikt.

Kareel
In Brabant wordt deze benaming soms nog gegeven aan een veldovensteen.

Klinkaert
Dit is de benaming voor de hardst gebakken stenen uit een klampoven.

Klinker
Deze bakstenen vindt je vooral aan de dijken van de Belgische en Nederlandse kust.
In Nederland gebruikt men de benaming 'straatsteen'.
In Duitsland worden ze als straatstenen of gevelstenen gebruikt.

Verblendsteen
In Nederland en Duitsland de 'strengpersgevelsteen' genoemd.
  
Vaderlanderke, Sigaar, Klampje,...
Er zijn nog veel lokale benamingen voor tal van bakstenen met een bepaald formaat. Het is niet aangeraden om dit soort lokale benamingen te gebruiken in bestekteksten daar dit voor verwarring kan zorgen.

Meer informatie over bakstenen:
Afmetingen en modules van bakstenen gemaakt uit gebakken klei
Metselverbanden baksteen, soorten, modules, berekeningen
De snelbouwsteen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten