Search through the Arch-I-nfo database:

Mandelig bouwwerk

Een mandelige constructie is een bouwwerk met minstens één muur die op of tegen een zijdelingse mandelige grens staat.

Wat is mandeligheid
Mandeligheid is het best uit te leggen aan de hand van een voorbeeld. Twee aanpalende eigendommen kunnen op de scheiding van de eigendommen bijvoorbeeld een gemene muur, haag, pad, waterweg of eender wat van scheidingsmateriaal staan hebben. Het materiaal staat dus op alle 2 de eigendommen. Dit wil zeggen dat de 2 eigenaars gezamelijke eigenaars zijn van de scheidingsmaterialen. Wat er als scheiding gebruikt wordt moet dan wel samen besproken en overeen worden gekomen. Dit houdt in dat ook het onderhoud hiervan gezamenlijk dient te gebeuren en dat men niet eenzijdig tot verandering, afbraak of kappen mag overgaan.

Paden en vrij toegang
Het gedeelde pad moet vrij voor beide partijen toegankelijk en bruikbaar blijven.

Hoogte van de mandeligheid
Hoe hoog deze omheining of gemene muur mag zijn, staat beschreven in de bouwakte of bouwvergunning. Deze hoogte mag niet overschreden worden.

In dezelfde categorie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten